CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI DÀNH CHO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

Chương trình ưu đãi cho ngành giáo dục được triển khai cho các đối tượng là giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ nhân viên đang công tác tại các trường học, hoặc các tổ chức giáo dục.
Bạn có thể đăng ký mua phần mềm Atomi Systems cho máy tính cá nhân hoặc máy tính của trường bạn.
Hãy xem các điều kiện dưới đây để biết được bạn hoặc trường bạn có đủ điều kiện để được hưởng mức giá ưu đãi này không.

Lưu ý: Tài liệu có giá trị trong vòng 6 tháng

Tôi có đủ các điều kiện để được hưởng mức giá ưu đãi này. Tiến hành đặt hàng

Chương trình khuyến mãi cho Học Sinh/ Sinh Viên

Tôi có đủ điều kiện được hưởng khuyến mại này?

Để đủ điều kiện được hưởng mức giá ưu đãi cho học sinh/ sinh viên, bạn phải đang theo học tại một trong các trường sau đây:

 • Các trường cao đẳng/ đại học công lập hoặc tư thục được cấp phép hoạt động (bao gồm cả các trường cao đẳng cộng đồng, cao đẳng nghề) cung cấp các văn bằng/ chứng chỉ hệ tập trung với thời gian học tối thiểu tương đương với 2 năm học;
 • Các trường tiểu học/ trung học công lập hoặc tư thục hệ tập trung được cấp phép hoạt động;

Hồ sơ đủ điều kiện

Hồ sơ đủ điều kiện phải là một giấy xác nhận được cấp phát bởi trường học/ tổ chức giáo dục trong đó ghi rõ các thông tin về bạn bao gồm họ tên, tên trường, và ngày ký.

Giấy xác nhận đang theo học một trường nào đó bao gồm:

 • Thẻ sinh viên;
 • Phiếu thành tích học tập;
 • Bảng điểm;
 • Hóa đơn hoặc sao kê học phí;

Chương trình khuyến mại cho các thầy cô giáo

Tôi có đủ điều kiện được được hưởng khuyến mại này?

Để đủ điều kiện được hưởng mức giá ưu đãi cho các thầy cô giáo, bạn phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Là giảng viên hoặc nhân viên (bao gồm các thầy cô/ giáo sư đã nghỉ hưu) được tuyển dụng tại các trường tiểu học/ trung học/ cao đẳng/ đại học công lập hoặc tư thục, hoặc các tổ chức giáo dục được cấp phép hoạt động;
 • Là giáo viên cho học sinh theo mô hình giáo dục tại nhà – được xác định dựa trên quy định của Nhà nước về mô hình giáo dục tại nhà;

Hồ sơ đủ điều kiện

Lưu ý: Bất kỳ thông tin nhạy cảm nào như tổng số tiền thanh toán hay số an sinh xã hội đều có thể được che phủ và gạch bỏ.

Hồ sơ đủ điều kiện phải là một giấy xác nhận được cấp phát bởi trường học/ tổ chức giáo dục trong đó ghi rõ các thông tin của bạn bao gồm họ tên, tên trường học/ tổ chức, và ngày ký.

Hồ sơ khai báo tình trạng việc làm bao gồm:

 • Giấy tờ xác minh thu nhập từ trường học/ tổ chức giáo dục;
 • Thư giới thiệu từ trường học/ tổ chức giáo dục bạn đang làm việc;

Chương trình khuyến mại cho các trường học, tổ chức giáo dục

Trường học/ tổ chức của tôi có đủ điều kiện được được hưởng khuyến mại này?

Để biết bạn có thể mua phần mềm cho trường học/ tổ chức của bạn với mức giá ưu đãi không, hãy xem các trường học/ tổ chức đủ điều kiện hưởng mức giá ưu đãi ở danh sách dưới đây:

 • Các trường tiểu học/ trung học công lập hoặc tư thục hệ tập trung được cấp phép hoạt động;
 • Các trường cao đẳng/ đại học công lập hoặc tư thục được cấp phép hoạt động (bao gồm cả các trường cao đẳng cộng đồng, cao đẳng nghề) cung cấp các văn bằng/ chứng chỉ hệ tập trung với thời gian học tối thiểu tương đương với 2 năm học;
 • Các văn phòng hành chính nhà trường hoặc hội đồng giáo dục;
 • Các trường học công lập;
 • Những tổ chức giáo dục có tên tuổi được phê duyệt bằng văn bản bởi Atomi Systems;
 • Các bệnh viện được hoàn toàn sở hữu và điều hành bởi một tổ chức giáo dục, điều này có nghĩa là tổ chức giáo dục này là chủ sở hữu duy nhất của bệnh viện và là đơn vị duy nhất thực hiện kiểm soát các hoạt động hàng ngày của bệnh viện;
 • Các phòng nghiên cứu giáo dục đại học, được biết đến như là các tổ chức công cộng được công nhận bởi Bộ Giáo Dục, đang thực hiện các chương trình giảng dạy. Các phòng này có thể cung cấp một bản sao theo luật xác nhận mối quan hệ của họ với trường đại học chủ quản;
 • Các thư viện công cộng;
 • Các bảo tàng;

Hồ sơ đủ điều kiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thể là một trong những giấy tờ sau:

 • Một đơn đặt hàng chính thức và hợp lệ được ban hành bởi một tổ chức giáo dục;
 • Thông tin thẻ tín dụng hiện tại với tên, địa chỉ thanh toán, và địa chỉ giao hàng của tổ chức giáo dục;
 • Thẻ tín dụng cá nhân hiện tại hoặc xác nhận thanh toán từ một giảng viên hay một thành viên với địa chỉ giao hàng của tổ chức giáo dục;

Chương trình khuyến mại cho các tổ chức phi lợi nhuận

Tổ chức phi lợi nhuận của tôi có đủ điều kiện được được hưởng khuyến mại này?

Để biết bạn có thể mua phần mềm cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn với giá ưu đãi không, hãy xem các tổ chức đủ điều kiện hưởng mức giá ưu đãi trong danh sách dưới đây:

 • Các tổ chức từ thiện đủ điều kiện để mua các sản phẩm của chúng tôi với mức giá ưu đãi dành cho ngành giáo dục nếu họ đáp ứng được một số yêu cầu nhất định.
 • Các tổ chức đủ điều kiện bao gồm: thư viện công cộng, bảo tàng công cộng, tổ chức phi lợi nhuận công cộng, các tổ chức như Hội Chữ Thập Đỏ, Tổ chức ân xá Quốc tế, tổ chức UNESCO, các tổ chức tôn giáo điều hành các chương trình cộng động và giáo dục được nhà nước công nhận, các tổ chức từ thiện đáp ứng được các yêu cầu dưới đây (xem Định nghĩa về tổ chức từ thiện).
 • Tùy thuộc vào luật pháp của quốc gia hiện hành, các tổ chức đủ điều kiện cần cung cấp các giấy tờ phù hợp để xác minh hoạt động phi lợi nhuận/ từ thiện của họ.

Định nghĩa về tổ chức từ thiện

Tổ chức từ thiện hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận và được miễn thuế. Tổ chức này cần phải có khả năng chứng minh tình trạng được miễn thuế của họ bằng các tài liệu thuế hiện hành từ quốc gia họ cư trú. Việc cung cấp một trang web URL với lời khẳng định “không lợi nhuận” không phải là bằng chứng được chấp nhận.

Các tổ chức đủ điều kiện là các tổ chức mà mục đích hoạt động của họ là:

 • Xóa bỏ/ giảm thiểu đói nghèo
 • Phát triển giáo dục
 • Phát triển phúc lợi cộng đồng và xã hội
 • Phát triển văn hóa
 • Bảo vệ môi trường tự nhiên

Tiến hành đặt hàng ngay

Gửi email hoặc fax hồ sơ đủ điều kiện của bạn hoặc tổ chức của bạn cho chúng tôi qua:

Email: sales@atomisystems.com
Fax: +8424 – 3755 – 8372

Sau khi nhận được xác nhận của chúng tôi, click nút Mua Ngay dưới đây để hoàn thành đơn đặt hàng.