Yêu cầu đối với hệ thống chạy Saola Animate 3

Hệ điều hành

 • Windows 7 SP1 with Platform Update, Windows 8/8.1, Windows 10 (chỉ hỗ trợ hệ điều hành 64 bit).
 • Mac OS X 10.11, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 14.14.

Phần cứng

 • 1.2 GHz hoặc vi xử lý nhanh hơn có hỗ trợ SSE2 (nên dùng vi xử lý đa nhân 1.5 GHz hoặc cao hơn).
 • 2 GB RAM hoặc nhiều hơn (nên dùng > 4 GB).
 • 2 GB dung lượng đĩa cứng còn trống để cài đặt.

Phần mềm

 • Đối với định dạng HTML5:
  • Windows
   • Mozilla Firefox 38 hoặc mới hơn
   • Google Chrome 43 hoặc mới hơn
   • Internet Explorer 11
   • Microsoft Edge
  • macOS
   • Safari 9 hoặc mới hơn
   • Google Chrome 43 hoặc mới hơn
  • iOS 10 hoặc mới hơn
   • Safari (bản mới nhất)
  • Android 5 hoặc mới hơn
   • Chrome (bản mới nhất)