Yêu cầu đối với hệ thống chạy ActivePresenter 8

Hệ điều hành

 • Windows 7 SP1 with Platform Update, Windows 8/8.1, Windows 10 (chỉ hỗ trợ hệ điều hành 64 bit).
 • macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 10.16 (Intel CPU).

Phần cứng

 • 1.5 GHz hoặc vi xử lý nhanh hơn có hỗ trợ SSE2 (nên dùng vi xử lý đa nhân 2.0 GHz hoặc cao hơn).
 • 4 GB RAM hoặc nhiều hơn (nên dùng 8GB hoặc cao hơn).
 • 4 GB dung lượng đĩa cứng còn trống để cài đặt.
 • Micro và camera trong trường hợp ghi âm hoặc ghi hình.

Phần mềm

 • Đối với định dạng HTML5:
  • Windows
   • Mozilla Firefox 60 hoặc mới hơn
   • Google Chrome 65 hoặc mới hơn
   • Internet Explorer 11
   • Microsoft Edge
  • macOS
   • Safari 10 hoặc mới hơn
   • Google Chrome 65 hoặc mới hơn
  • iOS 10 hoặc mới hơn
   • Safari (bản mới nhất)
  • Android 6 hoặc mới hơn
   • Chrome (bản mới nhất)
 • Xuất ra định dạng Microsoft Word: Microsoft Word 2013 hoặc mới hơn.
 • Xuất ra định dạng Microsoft Excel Export: Microsoft Excel 2013 hoặc mới hơn.
 • Xuất ra định dạng Microsoft PowerPoint: Microsoft PowerPoint 2013 hoặc mới hơn.
 • Ghi âm thanh từ máy MAC: cần cài Background Music.
 • Tính năng chỉ có trên bản chạy trên Windows:
  • Xuất ra định dạng Microsoft Word.
  • Xuất ra định dạng Microsoft Excel.
  • Xuất ra định dạng Microsoft PowerPoint.